Doradca biznesowy

Opiekun Biznesowy to osoba, która posiada doświadczenie w obsłudze klientów jakimi są firmy. Pracownik piastujący stanowisko opiekuna biznesowego posiada szeroką wiedzę z dziedziny telekomunikacji. Dzięki temu pomoże on wybrać optymalną ofertę stworzoną specjalnie według indywidualnych potrzeb danego klienta. Doradca biznesowy nie tylko przedstawi bieżące oferty, ale i zaproponuje stworzenie usługi opartej o potrzeby klienta. Wygląd pakietu zależny

Czytaj więcej

Dofinansowanie z ZUS.

Bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Jednak w przypadku gdy jesteśmy przedsiębiorcą odpowiadamy za bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników. To na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie odpowiednich warunków pracy, odpowiadających specyfice i odgórnym wymogom dla danego stanowiska. W przypadku niektórych rodzajów działalności koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy są szczególnie wysokie

Czytaj więcej

Dotacje ZUS dot. BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to nie tylko instytucja skupiająca się na naszych emeryturach. Ponadto realizuje on wiele innych zadań dotyczących m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy zainteresowani poprawą warunków BHP mogą zgłosić się do ZUS-u w sprawie dofinansowania. Jest to bezzwrotna forma pomocy udzielana jako dotacja. Środki pochodzące z dofinansowania można przeznaczyć na różne cele. Mogą być przekazane na realizację

Czytaj więcej