Dotacje ZUS dot. BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to nie tylko instytucja skupiająca się na naszych emeryturach. Ponadto realizuje on wiele innych zadań dotyczących m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy zainteresowani poprawą warunków BHP mogą zgłosić się do ZUS-u w sprawie dofinansowania. Jest to bezzwrotna forma pomocy udzielana jako dotacja.
Środki pochodzące z dofinansowania można przeznaczyć na różne cele. Mogą być przekazane na realizację projektów o charakterze doradczym, umożliwiających realną ocenę ryzyka zawodowego oraz skierowanych na poprawę jakości bezpieczeństwa w danej firmie. Ponadto środki mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne, czyli rozwój bądź przekształcenie maszyn i urządzeń występujących w danym przedsiębiorstwie. Dofinansowanie może także dotyczyć połączenie dwóch wyżej opisanych kwestii, czyli projektów doradczo-inwestycyjnych.
Dotacje ZUS BHP mogą być przekazane m.in. na wykonanie oceny bezpieczeństwa, identyfikację potencjalnych zagrożeń, zakup oraz montaż konkretnych maszyn i instalacji.
Program poprawy BHP w firmach skierowany jest do wszystkich płatników składek, jednakże głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wielkość dotacji jest ściśle uzależniona od liczby pracowników danej firmy oraz rodzaju przedsięwzięcia i może pokryć aż 90% kosztów wprowadzanego w życie projektu. Niewątpliwie najwięcej mogą zyskać małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniejszą liczbę pracowników.

Dotacje z ZUS na BHP

Każde przedsiębiorstwo zainteresowane ową dotacją musi złożyć do ZUS-u wniosek, który później podlega ocenie. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu następuje podpisanie umowy oraz przekazanie środków pieniężnych. Wnioski należy składać w wersji papierowej na warszawski adres Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one przyjmowane w trybie ciągłym.
Powinno się pamiętać, iż bezpieczeństwo i higiena pracy są ważnym czynnikiem, o który należy odpowiednio zadbać. Wypadki to nie tylko zagrożenie utraty zdrowia czy życia pracownika, lecz także ogromne straty finansowe dla firmy.