Dofinansowanie z ZUS.

Bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Jednak w przypadku gdy jesteśmy przedsiębiorcą odpowiadamy za bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników. To na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie odpowiednich warunków pracy, odpowiadających specyfice i odgórnym wymogom dla danego stanowiska.
W przypadku niektórych rodzajów działalności koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy są szczególnie wysokie. Może to być niekiedy barierą dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jak zatem choć trochę zmniejszyć te nakłady?
Dla każdego przedsiębiorstw, które opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe, może skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego kwota uzależniona jest od wielkości podmiotu starającego się o dofinansowanie. Oczywiście wsparcie przyznawane jest na wniosek zainteresowanego. ZUS dofinansowanie oferuje dla trzech rodzajów działań.

Dofinansowanie z ZUS na BHP

Pierwsze to projekty związane z inwestowaniem w poprawę bezpieczeństwa technicznego. Może to być zakup i montaż elementów ochronnych dla maszyn i urządzeń, zakup urządzeń do oczyszczania powietrza i inne. Dotyczące zatem ulepszeń technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy.
Drugi obszar to projekty o charakterze doradczym. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ocenę ryzyka, tworzenie procedur i zapobieganiu zagrożeniom.
Trzeci obszar to połączenie dwóch powyższych. Dziki temu nie potrzeba składać dwóch wniosków, ale stworzyć program łączący oba obszary działania.
Dla wielu podmiotów gospodarczych jest to okazja nie tylko do zadbania o własnych pracowników, ale także sposobność do ograniczenia kosztów. Ponadto dzięki takiemu dofinansowaniu przedsiębiorstwo może mieć ułatwione rozwinięcie działalności.
Warto o tym pomyśleć także dlatego, że ZUS dofinansowanie tego rodzaju może zapewne oferować tylko prze jakiś czas. Lepiej nie marnować nadarzającej się okazji i skorzystać z dostępnych środków pieniężnych już teraz.