Prawo rodzinne

Kancelaria adwokacka, która chce uchodzić za dobrą oraz posiadającą dobrą opinię w oczach klientów musi im proponować usługi najwyższej jakości. Na czym polega ta jakość? Przede wszystkim profesjonalizm. Jak go należy rozumieć? Na przykład posiadanie adwokatów specjalizujących się w poszczególnych działach prawa. Takie osoby gwarantują merytoryczną wiedzę, która jest przez nich systematycznie pogłębiana i aktualizowana, co ma duże znaczenie w sprawach sądowych. Prawo gospodarcze, prawo spadkowe czy też prawo cywilne to podstawy. Klienci muszą mieć do nich dostęp. Prawo rodzinne także powinno być zaliczone do takich podstaw. Jest to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który jak sama jego nazwa wskazuje zajmuje się niczym innym jak regulowaniem stosunków prawnych w rodzinie. Chodzi o całe spektrum działania. Jest to zagadnienia majątkowe i niemajątkowe. W naszym kraju prawo rodzinne jest bardzo często kojarzone z takimi terminami jak na przykład kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jest to swego rodzaju uzupełnienie kodeksu prawa cywilnego. Mając na myśli prawo rodzinne przychodzi nam na myśl kilka terminów, które się z nim kojarzą, które można do nich zaliczyć. Kuratela, władze rodzicielska czy też obowiązek alimentacyjny to jedne z tych podstawowych elementów. Jedną z trudniejszych spraw i kwestii może okazać się adopcja. Jest to według prawniczego żargonu forma przyjęcia do rodziny osoby obce. Adopcja ma na celu stworzenie stosunku, który można porównać do nadania pokrewieństwa. W polskim prawie adopcja występuje pod terminem przysposobienie. Proces adopcji regulowany jest właśnie przez kodeks rodzinny oraz opiekuńczy. Adoptować można jedynie osobę, która jest małoletnia, to znaczy, że nie ukończyła ona jeszcze 18 roku życia i nie znajduje się w związku małżeńskim. W momencie gdy dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji. Przeprowadzenie takiego procesu wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego podejścia psychologicznego. W grę wchodzi tutaj dziecko i dlatego wszystkie etapy muszą być przeprowadzone z należytą ostrożnością.